• KAPKA ŽIVOTA
  Přinášíme zdroje pitné vody těm, kteří to opravdu potřebují.
 • KAPKA ŽIVOTA
  Přinášíme zdroje pitné vody těm, kteří to opravdu potřebují.
 • KAPKA ŽIVOTA
  Přinášíme zdroje pitné vody těm, kteří to opravdu potřebují.
 • KAPKA ŽIVOTA
  Přinášíme zdroje pitné vody těm, kteří to opravdu potřebují.
 • KAPKA ŽIVOTA
  Přinášíme zdroje pitné vody těm, kteří to opravdu potřebují.
 • KAPKA ŽIVOTA
  Přinášíme zdroje pitné vody těm, kteří to opravdu potřebují.

Jsme tým lidí, který má za cíl pomáhat těm, kteří to opravdu potřebují.

Chceme vrtat studny s pitnou vodou v místech, kde je její nedostatek - se zaměřením na oblast africké Guinei. Chceme zlepšit sociální prostředí obyvatel a pomoct při prevenci před častými onemocněními a epidemiemi způsobenými nedostatkem pitné vody.

Dlouhodobou prioritou a misí projektu je zajišťování zdrojů pitné vody vysíláním vrtařských misí, které budou vrtat studny za pomoci námi dovezené techniky a také provádět jejich případný servis.


Naším cílem je rozvojová pomoc v oblasti základních lidských potřeb, dlouhodobou prioritou pak zajišťování zdrojů pitné vody. Máme také zkušenosti z jiných oblastí, jako je Haiti, kde jsme se podíleli v roce 2013 na podobném projektu.


 • Patrik Kutaj
  Manažer projektu
  Předseda správní rady

  Zakladatel projektu Kapka života a vrtmistr vrtných souprav.

  T: +420 739 467 911
  M: patrik.kutaj@post.cz

 • Veronika Kutaj
  Asistentka manažera
  Členka správní rady

  Správkyně klubu kapky života

  T:
  M: veronikakutaj@post.cz

 • Oumar Kanté
  Koordinátor a kontaktní osoba projektu Kapky života v Guineji

  Komunikace pouze ve Francouzštině

  T: +224 620 085 244
  M: cheick77kenneth@gmail.com

Zapojte se a pomozte svým příspěvkem těm, kteří to potřebují.

O projektu Kapka života

Guinea je Africký stát, kde je pitná voda nedostupná několik kilometrů pro většinu obyvatel. Děti nemají možnost chodit do školy právě proto, že mnoho času stráví na cestách, aby pro rodinu zajistily pitnou vodu mnohdy z deseti a více kilometrů vzdálených nádrží. Našim cílem je vyvrtat v této oblasti co největší množství studen, které umožní dětem chodit do školy a ženám pracovat. Mnohdy není problémem nedostatek vody, ale nedostatek čisté a pitné vody. Ročně na následky průjmových onemocnění z nedostatku pitné vody, jako jsou například cholera či úplavice, umírá více než 1,8 milionu dětí. Toto číslo je dokonce vyšší než počet úmrtí na následky HIV, AIDS a malárie dohromady.


S využitím vrtné soupravy chceme budovat v Guinei (Guineé) studny s pitnou vodou a následně provádět jejich servis.

Tyto studny budou určeny místním komunitám (osadám, vesnicím) v nejchudších oblastech a organizacím provozujícím sociální a vzdělávací činnost (sirotčince, školy, zdravotní střediska). Z České republiky budeme vysílat tříčlenné vrtařské týmy. Chceme zapojit místní lidi do této práce, aby tak byli schopní se učit novým věcem a tak nabrat také životní zkušenosti.

Proč to chceme dělat a proč je projekt potřebný?

Řada dětí z oblastí s nedostatkem vody musí každodenně nosit vodu ze vzdálených nádrží, a proto se jim nedostane plnohodnotného vzdělání. Jindy tuto práci zastávají ženy, kterým zase nezbývá čas na jinou - výdělečnou – činnost. Průměrná vzdálenost, kterou musí ženy v Africe ujít, aby nabraly vodu, je šest až deset kilometrů, někdy mnohem více.


Naší konečnou vizí je trvalá česká rozvojová mise ve střední Africe, která bude provozovat technickou pomoc, vzdělávat a podporovat rozvojové aktivity místních obyvatel, až do doby, dokud se lidé neosamostatní a nebudou schopni v této práci pokračovat bez pomoci.

Proč si lidé v Africe studny nevykopají sami?
 • V Afrických zemích jsou nepříznivá geologická podloží - ručně vykopat studnu je ve většině případů nemožné.
 • Voda se často nachází ve velkých hloubkách, vrstvy jsou narušené zlomy nebo se jedná o písčité podloží. Vodu je těžké najít.
 • U vrtaných studní je výhodou průzkumný vrt. Dozvíme se tak vše o podloží dopodrobna, případně zjistíme jestli se zde nachází slaná či sladká voda. Slaná voda se může vyskytovat až několik kilometrů od pobřeží.
 • Studny v hornatých oblastech se ve většině případů razí do skály. Efektivně je lze hloubit pouze za pomoci pneumatického kladiva (vrtná souprava + kompresor).
 • Pokud se dostaneme do hůře vrtatelných hornin tak se postup mění. Jedno z velmi účinných metod je vrtání pomocí max bitu ( vrtání + pažení najednou)
 • V místech, kde je to proveditelné ručně, již většinou kopané studny jsou.
 • Pro většinu osad a komunit je finančně i technicky nemožné provést tak náročné dílo.
Jak se postupuje při realizaci studny?
 • 1. Vrtnou soupravu složíme z dopravního prostředku, nasměrujeme a usadíme stroj do pracovní polohy-hlavně do roviny, pokud možno co nejpřesnější podle vodováhy.
 • 2. Vrtná souprava využívá rotačně příklepový systém určený do skalnatých podloží nebo poruchových podloží, také využívá valivých dlát-roubíkových nebo zubových bez příklepů do extrémně tvrdých podloží.
 • 3. První metry se vrtají šnekem až do tvrdšího podloží, které dokáže držet stěnu.
 • 4. Do vyvrtaných metrů spirálovým vrtáním zapažíme ocelové pažnice, které brání sypání povrchové nestabilní horniny do vrtu.
 • 5. Spirálové tyče a vrták vytáhneme a vyměníme za pětipalcové pneumatické kladivo zakončené tvrzenou korunkou. Poté pokračujeme ve vrtání.
 • 6. Celá tzv. vrtná kolona se otáčí, kladivo je s vrtačkou spojeno vrtacími tyčemi, které se postupně přidávají.
 • 7. Dieselagregát soupravy zajišťuje svislý posun lafety a rotaci vrtného kladiva, kompresor umožňuje příklep kladiva a vytlačování drti dutinou vrtacích tyčí na povrch.
 • 8. Pokud se vrt začne zavírat, nebo když narazíme na nestabilní podloží jako je například tekutý písek nebo štěrk ve hloubce, do které nejsme schopni zapažit pažnicemi, je lepší vrt ukončit a přesunout se na jiné místo.
 • 9. Dalším rizikem je suchý nebo málo vydatný vrt, pramen také může být slaný, nebo znečištěný minerály.
 • 10. Pokud narazíme na vodu, vrt se několikrát vypláchne, vytáhneme nářadí a můžeme začít vystrojovat díru plastovými trubkami, přičemž se do plastových trubek nařežou přítokové kanálky a to přesně na pozici, kde byl zjištěn přítok a na úplný spodek uděláme kanálek a dno ve tvaru špice.
 • 11. Zapažený vrt obsypeme štěrkem, přibližně v metrové hloubce vytvoříme nepropustnou vrstvu pomocí bentonitu (zajílování), aby se do zemní vody nedostala dešťová voda a nakonec přisypeme zeminou.
 • 12. Sestavíme šalování a do něj namícháme beton a usadíme patku pumpy. Po vyschnutí betonu namontujeme pumpu.
 • 13. Zhotovenou studnu budeme předávat komunitě za přítomnosti starosty, či zástupce rozvojové organizace. V některých případech knězi či pastorovi. Komunita bude seznámena se zásadami správného používání.
Výhody vrtané studny
 • Nesrovnatelně vyšší přítoky než-li u studny kopané (není třeba akumulace vody).
 • Stabilní přítok i v období slabých srážek.
 • Jímání kvalitnějších podzemních vod přes perforované PVC-U trubky s atestem na pitnou vodu.
 • Důkladné oddělení povrchové vody.
 • Snadná konstrukce studny.
 • Náklady úměrné výsledku.
 • Výrazně nižší poškození terénu než u studní kopaných.

Naše mise

Co je potřeba ke startu mise?

Pro úspěšný start projektu je zapotřebí nejen naše nadšení, ale i další věci. V případě zájmu o spolupráci na projektu oceníme jakýkoli sponzorský dar, který nám pomůže v naší misi.


Jak přispět?

Zasláním libovolné částky na transparentní účet č. 2600227283/2010 vedený u Fio banka, a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1.

V případě zájmu přispět na konkrétní věc z níže uvedeného seznamu prosím použijte variabilní symbol uvedený u popisu dané položky.

Jestliže si nepřejete, aby vaše jméno figurovalo na seznamu přijatých plateb na transparentním účtu, využijte prosím hotovostní přepážky v bance.

Každý váš finanční dar proměníme v dvojnásobek Rondonů do hry Rondo kde můžete hrát denně o výhry za desítky tisíc. Do zprávy pro příjemce prosím vždy uveďte váš e-mail abychom vám mohli zaslat vaše Rondony.

Co je Rondo?

Montážní auto

Vrtná souprava

Kompresor

Nákladní automobil

Nářadí k vrtání

Transport

S vaší pomocí to dokážeme.
I malý příspěvěk může pomoci.

Partneři

 • Centrum Dialog
 • Wonatanara
 • Drab Fouondation
 • Boukanguinette
 • Xtopix
 • Rondo

MédiaSídlo sdružení

Sídlo sdružení

Adresa: Jaurisova 515/4, Praha 4, Michle, 14000

Telefon: +420 739 467 911

Email: info@kapkazivota.cz

IČ: 22888896

Kontaktní formulář

Vaše jméno*

Email*


Telefon*
*) Pole označená hvězdičkou jsou povinná

Zpráva*